Comunicado sobre a guerra na Ucrania

Comunicado do Movemento Arredista en relación á guerra na Ucrania.

Desde o Movemento Arredista rexeitamos as accións militares dos últimos días na Ucrania e que supoñen unha escalada inaceitábel nun conflito armado que se foi fraguando nos últimos anos, coa indiferencia ou apoio de moitos dos que agora manifestan as súas cínicas condenas. Este conflito adquire hoxe un nivel superior e máis grave cos bombardeos e a intervención militar rusa, que denunciamos, mais non pode ser analizado sen considerar as súas orixes: o golpe de estado de 2014 que impuxo un réxime que persigue as minorías e as organizacións de esquerda, os ataques sistemáticos contra o Donbas que provocaron miles de vítimas civís e o empoderamento de grupos de extrema direita que cometeron numerosas atrocidades como a masacre de Odesa. Hoxe estala xa nunha guerra de dimensións moi perigosas e contra a que nos manifestamos de forma firme.

Isto non nos impide lembrar que as potencias da OTAN xogaron un papel catalizador do conflito desde o seu primeiro momento, apoiando e lexitimando o golpe e armando milicias fascistas, mais tamén incumprindo todas as súas promesas e compromisos en relación á súa ampliación cara ao leste e o cerco a Rusia. Este bloque militar, a pesar de non existir xa a razón que o xustificou e de declararse formalmente como unha alianza “defensiva”, protagonizou e apoiou numerosas agresións militares nas últimas décadas. Por iso, as súas condenas e lamentos hoxe son dunha hipocresía intolerábel.

O noso papel, como sempre, debe ser denunciar todas as agresións militares, opornos á guerra e defender a solución pacífica dos conflitos, a paz e a soberanía dos pobos. Facemolo coa lexitimidade de quen sempre tomou esa postura en todo lugar, tamén denunciando durante anos os ataques do exército ucraniano contra a poboación civil. Por iso, a nosa irrenunciábel posición internacionalista esíxenos non dar nengún apoio á guerra, ás inxerencias e ao imperialismo en nengunha das súa formas. Porén, temos claro cal é a nosa tarefa principal: estando inseridos no bloque atlantista que xogou un papel chave neste e tantos outros conflitos, a nosa prioridade é combater a OTAN e o Estado Español, debilitando o imperialismo aquí e agora tanto como podamos.

Comparte:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

As últimas entradas

Por dignidade e coherencia, non debemos apoiar un novo goberno do PSOE

Para comezar sequera a falar de novos acordos ou posíbeis apoios a un goberno estatal, o mínimo esixíbel -por unha cuestión de dignidade política non só como organización senón como pobo- sería o cumprimento íntegro do xa asinado no seu día e a reversión dos recortes, medidas antipopulares ou retrocesos da última lexislatura. 

Sobre a situación en Palestina

O Movemento Arredista, fiel aos seus principios de solidariedade internacionalista e loita contra toda forma de opresión, desexa expresar a súa posición fronte aos acontecementos recentes en Palestina. Historia e contexto: Non se pode comprender a situación actual sen recoñecer a historia de desprazamento e opresión que sufre o pobo palestino desde hai máis de