Sobre a situación en Palestina

O Movemento Arredista, fiel aos seus principios de solidariedade internacionalista e loita contra toda forma de opresión, desexa expresar a súa posición fronte aos acontecementos recentes en Palestina.

Historia e contexto: Non se pode comprender a situación actual sen recoñecer a historia de desprazamento e opresión que sufre o pobo palestino desde hai máis de 75 anos, nos que non deixou de avanzar o proxecto racista do sionismo. O Estado de Israel, fundado sobre terras ancestrais palestinas, someteu este pobo a políticas de apartheid, desposuimento e violencia constante, e bloqueou sitematicamente todas as posibilidades de resolución pacífica ou dialogada do conflito impulsando ano tras ano a colonización e os masacres. Ante esta realidade, calquera pobo ten dereito á autodefensa sen ser tratado como unha comunidade de terroristas. Os ataques da resistencia palestina do 7 de outubro e a nova escalada do conflito, coas súas consecuencias para a poboación civil, non poden entenderse fora do seu contexto e responden á opresión colonial do Estado de Israel.

Desequilibrio de poder: A narrativa que iguala ambas as partes ignora de forma interesada tanto a diferenza entre opresores e oprimidos como o evidente desequilibrio de poder. Israel, un dos Estados máis militarizados do mundo, conta co apoio político, económico e militar das grandes potencias occidentais, particularmente dos EUA. En cambio, Palestina, defende os seus dereitos desde unha posición de desvantaxe absoluta, o que evidente condiciona as súas tácticas e estratexias, pero cunha firmeza e valentía inquebrantábeis. 

Dereito á resistencia: Desposuír o pobo palestino do seu dereito á resistencia, tamén armada, é tan só unha estratexia máis desde o poder para negas ás clases populares e os pobos oprimidos as súas posibilidades de autodefensa. Ante unha ocupación e opresión constante, a resistencia palestina non é só unha reacción lóxica, é un dereito e un deber. Un pobo ten a obriga moral e histórica de loitar pola súa liberdade e autodeterminación fronte a quen busca negar a súa existencia. Denunciamos por tanto o papel e as políticas de exterminio que Israel leva desenvolvendo 75 anos no territorio e que agora ameazan con culminar un xenocidio en toda a Franxa de Gaza.

Manipulación mediática: Constatamos como determinados sectores mediáticos, ao servizo dos intereses capitalistas e imperialistas, distorsionan a realidade e manipúlana a favor dos seus intereses, destacando as accións que alimentan o seu relato e ocultando outras, difundindo mentiras e presentando a vítima do conflito como agresor e viceversa. Esta manipulación non só perpetúa a violencia, senón que posiciona a opinión pública a favor dos xenocidas e dificulta unha solución xusta ao conflito.

Estado Español e Xunta de Galiza: A goberno do estado español alíñase novamente co discurso imperialista e, contradicindo o compromiso internacionalista que correspondería a unha esquerda consecuente, alíñanse novamente coa OTAN e os EUA, evidenciando un respaldo tácito ao colonialismo sionista. A situación na Galiza é ainda peor, co Presidente da Xunta empregando as institucións para espallar noticias falsas que consolidan o descurso de odio e deshumanización cara o pobo palestino e usándoas para atacar a quen exercemos a solidariedade internacionalista. 

Unión Europea: A UE leva décadas tolerando e promovendo as accións de Israel, colaborando a todos os niveis co réxime sionista e negándose a sancionar o seu incumprimento dos tratados internacionais. Estes días poidemos comprobar como a institución aplicaba unha dobre moral á hora de preocuparse polas vítimas, condenando e ameazando con ainda máis restricións económicas o pobo palestino mentras normalizaba e se poñía de perfil ante as declaracións de Israel que anunciaron novos crimes de guerra e de lesa humanidade. A UE evidencia, unha vez máis, o seu papel subordinado aos intereses dos EUA e a OTAN e a súa natureza imperialista e antidemocrática, incompatíbel coa loita pola soberanía dos pobos. 

Entendemos polo tanto, que os acontecementos en Palestina, tamén os da última semana, non son episodios illados, senón o resultado dunha política sistemática de opresión e da lóxica intrinsecamente violenta do colonialismo. A loita do pobo palestino é un reflexo da loita global contra as forzas que buscan dominar, explotar e oprimir. O papel de Israel como axente opresor, apoiado por potencias imperialistas, resalta a necesidade urxente de asumirmos unha posición consecuente de denuncia dos seus crimes e de apoiar a campaña de Boicot, Desinvestimento e Sancións contra a entidade sionista.

O conflito en Palestina é un chamado de atención sobre a urxencia de construír un mundo baseado na xustiza, solidariedade e respecto entre os pobos. Desde o Movemento Arredista comprometémonos a intensificar a nosa acción solidaria e a seguir traballando nesta dirección, defendendo os dereitos de todos os pobos do mundo á súa soberanía e autodeterminación e promovendo a causa da liberdade e xustiza en todo o mundo. 

Hoxe e sempre coa loita palestina. 

Palestina vencerá!

Comparte:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

As últimas entradas

Por dignidade e coherencia, non debemos apoiar un novo goberno do PSOE

Para comezar sequera a falar de novos acordos ou posíbeis apoios a un goberno estatal, o mínimo esixíbel -por unha cuestión de dignidade política non só como organización senón como pobo- sería o cumprimento íntegro do xa asinado no seu día e a reversión dos recortes, medidas antipopulares ou retrocesos da última lexislatura. 

[Dia da Patria 2023] Ergamos as nosas bandeiras

Este Día da Patria celébrase nunha conxuntura marcada por un contexto económico cada vez máis complicado para a maioría social e polo resultado das eleccións españolas. Ambos factores, ligados entre si, debuxan un panorama difícil ante ao que deberemos saber responder como movemento político, analizándoo acaídamente e con respostas á altura das necesidades do noso